Zásady ochrany osobních údajů

Stomatologická péče Kanerová se zavazuje chránit soukromí našich klientů a zajišťuje, že osobní údaje jsou zpracovávány transparentně a v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto zásady popisují, jaké osobní údaje shromažďujeme, pro jaké účely je používáme, jak je chráníme a jaká práva vám jako subjektu údajů náleží.

Shromažďování a použití osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, kontaktní informace a zdravotní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Tyto informace používáme k poskytování stomatologických služeb, ke komunikaci s vámi, k informování o novinkách, a k zajištění nejvyšší možné úrovně poskytované péče. Vždy zpracováváme vaše údaje v souladu s platnými zákony a naše procedury jsou navrženy tak, aby zajistily nejvyšší možnou úroveň ochrany vašich osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

V naší ordinaci a na našich webových stránkách jsou zavedena přísná bezpečnostní opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. Všechny osobní údaje jsou chráněny příslušnými technologickými i organizačními opatřeními a jsou přístupné pouze autorizovaným osobám, které potřebují tato data k vykonání své pracovní činnosti. Regularně kontrolujeme a evaluujeme naše bezpečnostní politiky a postupy, abychom zajistili nepřetržitou ochranu vašich údajů.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, opravu nepřesností, vymazání údajů, omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Jsme připraveni vám poskytnout veškerou potřebnou asistenci a informace.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků ohledně ochrany osobních údajů prosím kontaktujte majitele webových stránek Ditu Vránovou na adrese: Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika, nebo na e-mailu: [email protected].