Úvod

Užitím či přístupem k webovým stránkám Stomatologická péče Kanerová souhlasíte s níže uvedenými podmínkami používání. Tyto podmínky se vztahují na veškerý obsah a služby dostupné na doméně stomatologiekanerova.eu. Je důležité, abyste si tyto podmínky pečlivě přečetli a porozuměli jim, neboť tvoří právní dohodu mezi vámi a provozovatelem webu, paní Ditou Vránovou, se sídlem Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika, kontaktní email: [email protected].

Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se chránit osobní údaje, které nám poskytnete při používání našich služeb. Veškeré informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou detailně popsány v naší Zásadě ochrany osobních údajů. Při registraci, objednání služeb, či jakékoli interakci s našimi webovými stránkami může dojít k požadavku na vaše osobní údaje. Tyto údaje používáme pouze za účelem poskytování našich služeb, komunikace s vámi a zlepšování našich služeb. Zavazujeme se k tomu, že tyto údaje nebudeme sdílet s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu.

Práva duševního vlastnictví

Obsah webů Stomatologická péče Kanerová, včetně textů, grafiky, log a dalších prvků, je chráněn autorským zákonem a dalšími předpisy ochrany duševního vlastnictví. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele webu je zakázáno jakékoli užití obsahu, a to včetně kopírování, distribuce, překladu nebo jakéhokoli jiného způsobu zpřístupnění třetím osobám.

Změny a aktualizace podmínek

Provozovatel webu Stomatologická péče Kanerová si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat či upravit tyto podmínky používání. Každá taková změna bude účinná ihned po zveřejnění na tomto webu. Vaše další užití webu po takové aktualizaci či změně podmínek znamená váš souhlas s novými podmínkami. Doporučujeme vám proto pravidelně kontrolovat tuto stránku.