Zásady ochrany osobních údajů

Ve Stomatologické péči Kanerová klade velký důraz na ochranu a bezpečnost osobních údajů našich pacientů. V souladu s pravidly GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) přistupujeme k zpracování a ochraně osobních údajů s nejvyšší možnou péčí. Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, a to v rozsahu, který odpovídá účelu jejich zpracování. Při zpracování osobních údajů postupujeme tak, abychom zajistili jejich maximální ochranu před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo jiným neoprávněným zásahem. Všechny osobní údaje jsou uloženy v bezpečných databázích a jsou přístupné pouze oprávněným osobám, které mají vůči těmto údajům zákonné oprávnění. Vždy, když používáme nebo zpracováváme osobní údaje, postupujeme v souladu s aktuálními předpisy a zákony o ochraně osobních údajů. Dále jsme přijali technická a organizační opatření, která zaručují, že zpracování osobních údajů je prováděno bezpečně. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou a zavazujeme se k transparentnosti ve všech procesech zpracování údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která vám umožňují kontrolovat a chránit vaše osobní údaje. Patří sem právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“), právo omezit zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Máte také právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, což nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů naší ordinací, nebo pokud chcete uplatnit některé ze svých práv, kontaktujte prosím zodpovědnou osobu za ochranu osobních údajů na e-mailu [email protected]. V případě, že máte pocit, že vaše práva tudíž zpracování vašich osobních údajů byla porušena, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje:
Dita Vránová
Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika
Email: [email protected]